HABYS Sp. z o.o.
Spółka wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000269798
NIP: 685-22-08-438
REGON: 180186290
Kapitał zakładowy: 10 750 000,00

Nr konta bankowego:
ALIOR 92 2490 0005 0000 4530 6648 5718

Nr konta bankowego (dla płatności w e-sklepie Habys):
ALIOR 14 2490 0005 0000 4600 3596 4961

Zarząd:
Emil Kędrek - prezes
Magdalena Kędrek - wiceprezes


Visit our video library